Program "Czyste Powietrze" to inicjatywa rządu, która ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. W ramach programu, mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne systemy grzewcze oraz na termomodernizację budynków, taką jak np. ocieplenie domu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.

"Czyste Powietrze 3.0" to kontynuacja programu o którym pisaliśmy wcześniej https://www.mtbmarket.pl/czyste-powietrze-20-zasady-wysokosc-dofinansowania.html

Według stanu na 23 grudnia 2022 r., w ramach programu złożono już ponad 535 tysięcy wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą 10 miliardów złotych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków, ponieważ pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem domów, a jednocześnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego.

 

Poziomy dofinansowania

Poziomy dofinansowania zależą od dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe. Jeśli dochód ten nie przekracza 135 tys. zł rocznie, gospodarstwo będzie kwalifikowało się do podstawowego poziomu dofinansowania.

Podwyższony poziom dofinansowania - w gospodarstwie wieloosobowym próg wzrośnie do 1 894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym z 2189 zł do 2 651 zł.

Najwyższy poziom dofinansowania jest dostępny dla gospodarstw, których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny jest niski. W gospodarstwach wieloosobowych, próg ten wzrośnie z 900 zł do 1 090 zł na osobę, a w gospodarstwach jednoosobowych z 1260 zł do 1 526 zł na osobę.

 

Maksymalne kwoty dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze 3.0

W ramach programu dofinansowania przewidziane są maksymalne kwoty dotacji, które zależą od przyznanego poziomu wsparcia. Oznacza to, że nawet jeśli suma kosztów kwalifikowanych jest wyższa, to maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć ustalonej granicy.

Dla podstawowego poziomu dofinansowania maksymalna kwota wynosi 66 tys. zł. W przypadku wyższego poziomu, czyli podwyższonego, kwota ta zwiększa się do 99 tys. zł. Natomiast dla najwyższego poziomu, czyli najbardziej korzystnego, maksymalna kwota dotacji to 135 tys. zł.

Dodatkowo przewidziano dotację na audyt energetyczny w wysokości 1200 zł, która nie wlicza się do maksymalnych kwot dotacji podanych powyżej.

W ramach programu "Czyste Powietrze 3.0" najwyższe dotacje przysługują w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynków, wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne pompy ciepła oraz inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Warto zaznaczyć, że decydując się na kompleksową termomodernizację, czyli obniżenie wskaźnika energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%, konieczne jest wykonanie audytu energetycznego.

 

Dotacje na poszczególne modernizacje

W ramach programu Czyste Powietrze 3.0 każda usługa i urządzenie, które kwalifikują się do dofinansowania, mają przypisaną inną kwotę dotacji. Jednak suma dotacji nie może przekroczyć maksymalnej kwoty dla danego poziomu dofinansowania. Inwestor nie musi wykonać pełnego zakresu inwestycji, a jedynie wybrać te, które są dla niego najbardziej opłacalne. Przykładowo, termomodernizacja może być kompleksowa lub częściowa, a nieefektywne źródło ciepła może zostać wymienione na kocioł gazowy zamiast pompy ciepła. W nowej edycji programu istnieje również opcja termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Maksymalne kwoty dofinansowania zależą od wybranej opcji, przy czym im bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie jest rozwiązanie, tym więcej pieniędzy można otrzymać. Szczegółowe informacje przedstawia tabela poniżej.

 

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, źródło: czystepowietrze.gov.pl

 

Ocieplenie i wymiana stolarki

To, ile pieniędzy otrzymamy na ocieplenie naszego budynku lub wymianę stolarki, zależy wyłącznie od nas. Nie ma bowiem określonego limitu kwotowego na koszty termomodernizacji budynku. Zamiast tego, określona jest intensywność dofinansowania, która jest procentowym udziałem poniesionych kosztów netto, które podlegają dofinansowaniu.

 

Podstawowy poziom dofinansowania:

50% - ocieplenie przegród budowlanych,

40% - stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

 

Podwyższony poziom dofinansowania:

75% - ocieplenie przegród budowlanych,

70% - stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

 

Najwyższy poziom dofinansowania:

100% - ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

 

Warunki dofinansowania

Aby otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 3.0, należy spełnić kilka podstawowych wymagań. Przede wszystkim musisz być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego oraz mieścić się w określonych przedziałach dochodowych. Ponadto, po zakończeniu inwestycji, w Twoim domu nie może pracować nieefektywne źródło ciepła, nawet jeśli korzystałeś z dotacji tylko na termomodernizację budynku. Ważne jest również to, aby wybrane przez Ciebie urządzenia i usługi spełniały określone w regulaminie programu warunki - warto zatem upewnić się o tym przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

 

Składanie wniosków

Program Czyste Powietrze 3.0 umożliwia składanie wniosków w formie elektronicznej lub papierowej w urzędzie. Wnioski są rozpatrywane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ważne jest, że już ponad 2100 gmin podpisało porozumienie w ramach programu, co oznacza, że osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w złożeniu wniosku w swojej gminie. Od 3 stycznia 2023 roku będzie można składać wnioski w ramach nowej odsłony programu. Warto pamiętać, że pierwszy wniosek to wniosek o dofinansowanie, a kolejny to wniosek o płatność. Wnioski można składać przed, po lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Zapraszamy do naszego marketu gdzie specjaliści pomogą Państwu w uzyskaniu dotacji oraz zajmą się termomodernizacją waszego budynku.