21 października bieżącego roku rozpoczął się nabór wniosków już w drugiej części programu o nazwie „Czyste Powietrze”. Program ten jest przygotowany dla Polaków, którzy osiągają niższe dochody. Aby móc dostać nieco wyższa dotację – nawet do 37 tysięcy złotych – na termomodernizacje domu czy też wymianę kopciucha potrzebne będzie zaświadczenie dochodach. NFOŚiGW także przygotować nowe udogodnienia. Chodzi o kalkulator dotacji, wydłużenie przedsięwzięcia o pół doku dodatkowe oraz także listę urządzeń czy też materiałów zgodnych z programem.

źródło: https://czystepowietrze.gov.pl

Wsparcie uboższej części społeczeństwa

Jak nam podkreśla minister klimatu i środowiska – Michał Kurtyka na początku października bieżącego roku w życie weszły przepisy, które umożliwiają wsparcie części uboższej społeczeństwa w ramach programu o nazwie „Czyste Powietrze”.

Na pewno otwiera to drzwi do współpracy wzmocnionej z gminami, które zobligowane są do wydawania zaświadczeń, które uprawniają beneficjentów zamożnych programu do poziomu podwyższonego dofinansowania. Jest to kolejny niezmiernie ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując jednocześnie w termomodernizację polskich jednorodzinnych domów oraz na wymianę starych oraz nieefektywnych źródeł ciepła, jak i także montaż źródeł energii odnawialnych.

Współpraca z gminami

Wspomniane już zaświadczenia o dochodach wydawane będą przez gminy na postawie żądań, które składane są przez osoby, które zainteresowane są aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie bezzwrotnej podwyższonej dotacji. Żądania złożyć można w gminie osobiście czy też przesłać pocztą bądź użyć platformę EPUAP. O wydanie zaświadczenia zwrócić się należy do gminy zgodnie z adresem zamieszkania.

Beneficjenci pozostali programu „Czystego Powietrza”, z dochodem rocznym do 100 tysięcy złotych, są uprawnieni do poziomu podstawowego dofinansowania (pierwsza część programu). Oznacza to, że mogą się starać o wsparcie do 25 tysięcy złotych przy wymianie źródła ciepła oraz także montażu fotowoltaicznej instalacji (a nawet do 30 tysięcy złotych jeśli obejmuje inwestycja pompę).

Kalkulator dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie dostępne jest na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Przeczytaj więcej na temat programu Czyste Powietrze https://www.zaplecza.pl/program-czyste-powietrze.html

Jeśli zastanawiasz się czy możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze, jaka będzie wartość dofinansowania lub poszukujesz informacji jakie źródło ciepła wybrać, zapraszamy do naszego Marketu w Brzeznej.