Dofinansowanie na termomodernizację -zmiany od 23 stycznia.

23 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wsparciu remontów i termomodernizacji. Teraz jeszcze łatwiej będziesz mógł dostać dofinansowanie i kredyt na wymianę instalacji grzewczej bądź na ocieplenie domu (jednorodzinnego).

Ustawa ta powstała by jeszcze bardziej obniżyć zużycie energii w budynkach jednorodzinnych a także wielorodzinnych.

Razem z powstaniem Ustawy stworzono też Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Rząd chce z tego funduszu przeznaczyć 3,2 miliarda złotych na poprawę termomodernizacji wymienionych obiektów. Aż 2,2 miliarda złotych zostanie przeznaczone na inwestycje termomodernizacyjne, które zostały zawarte w Ustawie. Środki te mają zostać wykorzystane do 2029 roku (między innymi poprzez udzielanie premii remontowej i termomodernizacyjnej).

 

Czym jest wspomniana premia termomodernizacyjna?

To swego rodzaju wsparcie dla tych, którzy zaciągnęli kredyt na termomodernizację np. budynku jednorodzinnego.

Premia ta ma obejmować częściowy zwrot kosztów z termomodernizacji (wchodzą w to: termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymianę okien, modernizację albo całkowitą wymianę dotychczasowego systemu grzewczego - pieców, kotłów, kaloryferów... Premia może zostać przyznana również na unowocześnienie systemu wentylacji a także usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody).

Ustawa przewiduje także możliwość zdobycia premii remontowej, która będzie pokrywała część wydatków związanych z remontem budynku w jego wnętrzu. Jednak ta premia jest przeznaczona tylko dla tych, którzy są właścicielami bądź zarządcami wielorodzinnych budynków.

 

W czym nowa Ustawa jest lepsza?

Sama Ustawa ma już 10 lat, już ostatnie jej zmiany ułatwiły zdobycie premii termomodernizacyjnej, co więc jeszcze się zmieniło?

Jeśli zdecydujesz się na jeszcze większą termomodernizację (np. instalację paneli fotowoltaicznych) to kwota premii może być wyższa (z 16% na 21%).

Dodatkowo, nowa Ustawa bardzo upraszcza sposób naliczania premii. Jednak tak jak było to do tej pory - wysokość premii jest uzależniona od wysokości kosztów jakie poniesiesz.

Aktualnie dofinansowanie do kredytu na termomodernizację dostawali Ci, którzy planowali inwestycję o krótkim okresie zwrotu. Teraz premia termomodernizacyjna będzie wspierała modernizacje, których realizacja będzie rozległa w czasie.

Ustawa ma obowiązywać dopiero po 30 dniach od daty ogłoszenia nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

 

Kredyt na termomodernizację?

Premia termomodernizacyjna będzie przyznawana z kredytem, który zostaje przyznawany przez banki, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kredyt ma stanowić przynajmniej 50% kosztów przedsięwzięcia.

Zostało to ustalone po to, by inwestor nie brał kredytu tylko po to, by dostać premię termomodernizacyjną.

 

Dla przykładu:

Jeśli zainwestujesz w termomodernizację (wyłączając instalację fotowoltaiczną) 100 tysięcy to premia wyniesie 16 tysięcy. Zaś włączając instalację fotowoltaiczną - premia wyniesie 21 tysięcy.

Premia termomodernizacyjna stanowi oczywiście spłatę części zaciągniętego w banku kredytu przez Ciebie - jako inwestora.

Premia termomodernizacyjna zostaje jednak przyznana według ścisłych warunków (dla właścicieli domów jednorodzinnych). Musisz spełniać choć jeden z nich:

- 10% - o tyle musi zmniejszyć się roczne zapotrzebowanie na energię, o 15% dla właścicieli budynków w których po 1984 oku została przeprowadzona modernizacja systemu grzewczego, bądź 25% w pozostałych przypadkach.

- roczne koszty pozyskania ciepła muszą zmniejszyć się o co najmniej 20% - w wyniku przyłączenia się do scentralizowanego źródła ciepła a także likwidacji lokalnego źródła ciepła.

- źródła energii będą wymienione na odnawialne źródła energii bądź na wysokosprawną kogenerację.