Od lipca do 20 grudnia 2021r. (nabór będzie mógł jednak zostać zakończony wcześniej w przypadku wyczerpania środków) możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd. Wiadomo, że zasady będą inne niż w poprzednich naborach. Nie znamy jaka będzie wysokość dofinansowania.

Zasady Programu

Finansowanie programu Mój Prąd 3.0 będzie z funduszy unijnych. Wysokość dofinansowania będzie zależała od "zakresu rzeczowego inwestycji".

Dofinansowaniu będą podlegały instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10kW. Dofinansowane zostaną również inwestycje już podłączone do sieci OSD. Co ważne, o dofinansowanie będą mogły ubiegać się instalacje założone jeszcze w ubiegłym roku, ale po 31 stycznia.

W nowej edycji programu uwzględnione zostaną również takie elementy jak: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu. Dodatkowy nacisk ma zostać położony na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej.

Według uzyskanych informacji dofinansowanie będzie obejmowało wydatki poniesione do 3 grudnia 2023 r. Dotacje będą mogli otrzymać prosumenci, którzy zakończyli inwestycję, a ich instalacje zostały podłączone do sieci dystrybucyjnej.

Kiedy rusza program

Rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na 1 lipca bieżącego roku. Dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Szczegóły dotyczące trzeciej edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już wkrótce. Z pewnością jest to pozytywny impuls dla całej branży, który podtrzyma boom na fotowoltaikę w Polsce.

W pierwszych dwóch edycjach programu Mój Prąd, które były prowadzone od początku września 2019 r. do grudnia 2021 r. do podziału był budżet wynoszący 1,1 mld zł.

Jeżeli szukasz odpowiedniej firmy, wykwalifikowanych fachowców, którzy wykonają dla Ciebie całą instalację fotowoltaiczną udaj się do naszego Marketu w Brzeznej. Pomożemy we wszystkim!