• ciepłe mieszkanie dofinansowanie nowy sącz

    "Ciepłe Mieszkanie" www.gov.pl

Budżet programu Ciepłe Mieszkanie wynosi 1,4 miliarda złotych. Rozpoczął się właśnie nabór wniosków do tego programu.

Program Ciepłe Mieszkanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), został ogłoszony 21 lipca 2022 r. Program ten pozwala na dofinansowanie wymiany kopciucha w budynkach wielorodzinnych. Dodatkowo uczestnicy mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej tych budynków.

Program Ciepłe Mieszkanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dąży do ograniczenia zanieczyszczeń i zużycia wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W tym celu uruchomił program Ciepłe Mieszkanie. Program przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w swoich gminach.

Na realizację programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 1,4 mld zł. Co najmniej 80 000 osób może poprawić jakość powietrza i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w swoich domach. Dodatkowo zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła w ich domach może poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrze pyłami.

Ciepłe Mieszkanie Nowy Sącz

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie i jesteś mieszkańcem Nowego Sącza lub okolic to zapraszamy do naszego Marketu Budowlanego. Nasi pracownicy zajmą się całym procesem od pomocy w pozyskaniu dotacji, przez projekt, aż po samą realizację i serwis. Zapraszamy do kontaktu.

Kto może skorzystać z programu, koszty kwalifikowane

Z programu mogą skorzystać właściciele nieruchomości zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych. Koszty kwalifikowane to koszty współfinansowane przez stronę trzecią. W ramach dotacji istnieje możliwość zastosowania kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonych standardach, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła za pomocą dowolnej z tych opcji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdza, że ​​wymiana okien i drzwi pokrywa koszty programu. NFOŚiGW umożliwia również wymianę centralnego ogrzewania i instalację ciepłej wody oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Uczestnicy będą musieli przygotować dokumentację projektową do rozpatrzenia o dofinansowanie.

NFOŚiGW informuje, że program jest przeznaczony dla osób mieszkających w budownictwie wielorodzinnym bez instalacji centralnego ogrzewania, które korzystają z indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

MKiŚ Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyłączyło się do rekomendowania tego programu. Jest to uzupełnienie programu Czyste Powietrze, który wystartował w 2018 r. To jeden z wielu kroków do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Kwota dotacji

Kwota dotacji wynika z dochodów beneficjenta. Dotacja na każde posiadane mieszkanie wynosi od 15 do 37,5 tys. zł. Paweł Mirowski twierdzi, że Fundusz dał gminom dużą swobodę w realizacji programu. Fundusz zapewnił wnioskodawcom do 90% dofinansowania w postaci kosztów kwalifikowanych; jako najniższy punkt wybrano 30%. Fundusz określił jedynie maksymalny procent swoich dotacji, jaki można przeznaczyć na koszty kwalifikowane, w zależności od dochodów wnioskodawcy.

Wyższe poziomy dofinansowania

Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ubieganie się o wyższe dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, przysługuje wnioskodawcom zamieszkałym w gminach uważanych za najbardziej zanieczyszczone. Jeżeli wnioskodawca pochodzi z gminy o skrajnie zanieczyszczonym powietrzu, może ubiegać się o wyższą dotację. Dotacja ta może wynosić do 35%, 65%, a nawet 95% kosztów kwalifikowanych.

Procedura uzyskania dotacji

Dotacje można uzyskać poprzez złożenie wniosku. Po rozpatrzeniu wniosków gminy przyznają dotacje dla beneficjentów końcowych.

Dotacje są przekazywane przez fundusz do gminy, która następnie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie. Zgłoszenia są oceniane, a gmina wypełnia umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi – osobami fizycznymi posiadającymi tytuły prawne wynikające z prawa własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W ramach programu będą realizowane dwa nabory o dofinansowanie. Pierwszy do 31 grudnia 2022r., drugi będzie realizowany do 31 grudnia 2023r.

Ile dostaniesz dofinansowania?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy wysokość dotacji zależna jest od dochodu rocznego beneficjenta.

 

Poziom 1 – podstawowy

 

W tym przypadku beneficjentem może zostać każdy, którego dochody nie przekraczają rocznie 120 tys. zł

Wysokość dofinansowania:

-Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;

-Do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. 

 

Poziom 2 – podwyższony

 

Maksymalne dochody beneficjenta:

-1673 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym;

-2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokość dofinansowania:

-Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;

-Do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

 

Poziom 3 – najwyższy

 

Maksymalne dochody beneficjenta:

-900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

-1260 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym;

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Wysokość dofinansowania:

-Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny;

-Do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymaga od beneficjenta końcowego zobowiązanie się, że w budynku nie będą zainstalowane żadne inne źródła o niższej klasie niż 5 (Norma europejska EN 303-5).